Verenigen met een visie

Failing to plan, is planning to fail.

Op welk competitieniveau willen we over vijf jaar met ons eerste team spelen en hoe gaan we dit realiseren? Hoe gaan we leden werven en behouden? Hoe gaan we investeren in onze trainers? Wat is binnen onze vereniging de gewenste cultuur en hoe gaan we deze behouden? Wat voor een vereniging willen we zijn?

Sport Approved helpt sportclubs met het beantwoorden van dit soort vragen. Verenigingen met een toekomstvisie weten waar ze naar streven en maken doelbewuste keuzes. Na de huidige situatie van de vereniging te analyseren en deze te vergelijken met de doelstellingen, zetten we in een beleidsplan de koers uit waarlangs de vereniging de komende jaren gaat varen.

Wilt u ook verenigen met een visie? Neem dan contact met ons op.

 


Deel ons via: