Over ons

De Oorsprong
Sport Approved is in 2013 opgericht door Joost Kuppens, een enthousiaste sportfanaat met jarenlange ervaring in het trainen en coachen van sporters en sportbegeleiders op diverse niveaus.
Joost en daarmee ook Sport Approved, heeft zich laten inspireren door de rugbysport waar hij als 14-jarige jongen voor het eerst mee in aanraking kwam. De sportieve cultuur, de zeer zware fysieke inspanningen en de grote diversiteit binnen de spelersgroepen, zijn van invloed op het huidige profiel van Sport Approved.

Al jaren vóór het oprichten van Sport Approved gaf Joost krachttraining, rugbytraining en begeleide hij, namens de rugbybond, diverse rugbytrainers. Tijdens zijn studie Sportbeleid & Sportmanagement aan de universiteit van Utrecht, besloot Joost om van zijn kennis en ervaring in de sport zijn werk te maken en Sport Approved op te richten.

Vanaf juli 2018 is Frank Kuppens ingestapt in het bedrijf. Na jarenlange ervaring in andere sectoren besloot Frank dat het tijd was om zijn passie voor sport in de praktijk te brengen bij Sport Approved. Deze uitbreiding maakt Sport Approved tot een familiebedrijf. 

De naam ‘Sport Approved’
Approved? Approved staat voor geschikt. In 2012 gaf Joost een workshop over gezonde voeding aan de leden van zijn rugbyvereniging U.S.R.S. Na de workshop deed de term ‘JK Approved’ zijn intrede: met een knipoog overlegden de spelers of dit eten of dat drinken wel geschikt, wel JK Approved was.
Hieruit is de naam van de onderneming ontstaan. Sport Approved wil jou als sporter, begeleider, bestuurslid, bedrijf of groep geschikter maken in het bereiken van betere (sport)prestaties.

Visie & Missie
Wat vind jij het belangrijkst in de sport? Plezier of prestatie? Sporters, begeleiders en verenigingen worstelen vaak met deze vraag. Het goede nieuws is; er hoeft niet gekozen te worden! De uitdaging is om beide te realiseren want ze kunnen niet zonder elkaar. Wij geloven dat er alleen gepresteerd kan worden in een veilige omgeving waarin sporters plezier, zelfvertrouwen en motivatie hebben. Daarnaast zijn we er ook van overtuigd dat het ervaren van prestaties het plezier vergroot. Het werkt twee kanten op dus.

Behalve plezierbeleving zijn er nog vele andere positieve effecten van sportbeoefening.
Deze positieve gevolgen gebeuren echter niet vanzelfsprekend. Sport kán deze positieve effecten hebben als zij op de juiste manier wordt georganiseerd, gedoceerd en in een veilig sportklimaat plaatsvindt. Sport Approved draagt bij aan verantwoord, goed en met plezier sporten.

Sport Approved heeft als doelstelling om mensen te helpen in de realisatie van hun (sportieve) ambities en om mensen plezier te laten beleven in de sport. Wij helpen de ambities waar te maken en laten mensen meer plezier ervaren door te werken vanuit de volgende pijlers: structureren, stimuleren, regie overdragen en individuele aandacht geven. Sport Approved is er voor sportverenigingen, bedrijven, grote groepen, kleine groepen en individuen.

De visie en daaruit voortkomende handelswijze wordt in onderstaand figuur weergegeven.Zoals in het figuur staat weergegeven, heeft Sport Approved als overtuiging dat sporten leuk is en het ook nog eens allerlei positieve effecten met zich mee kan brengen. Vanuit allerlei onderzoek blijkt dat plezierbeleving de grootste drijfveer is voor sporters om te sporten. Er is daarnaast ook nog meer te winnen met deze tijdsbesteding dan puur plezierbeleving. Sport Approved denkt hierbij aan de volgende zaken:
 
  • Winnen van een sportwedstrijd
  • Winnen van jezelf: steeds beter leren sporten/persoonlijke sportieve ontwikkeling
  • Winnen van de weegschaal; realisatie van persoonlijk gewenst streefgewicht
  • Winst op microniveau: verbetering van fysieke eigenschappen zoals kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, snelheid en coördinatie. Versterken van sociaal netwerk, leren omgaan met winst en verlies, verbeteren cognitieve vaardigheden en beter leren samenwerken en omgaan met anderen in de sport, privé- en bedrijfsleven.
  • Winst op macroniveau: afname van het aantal mensen met overgewicht en obesitas en daardoor lagere kosten voor ons zorgstelsel en versterking van cohesie (gevoel van verbondenheid in de maatschappij).
We willen mensen helpen in het waarmaken van hun (sportieve) ambities en we willen hen plezier laten beleven in de sport. Wij zijn ervan overtuigt dat hiervoor echter wel een aantal belangrijke voorwaarden nodig zijn. De vier pijlers beschrijven dezen. Zij dragen bij aan het sportplezier dat bij Sport Approved beleeft kan worden en de positieve effecten die sport met zich kan meebrengen. De pijlers structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen zijn kenmerkend voor hoe wij onze trainingen, workshops en onze clinics geven. We helpen begeleiders in de sport en in het bedrijfsleven om deze vier pijlers ook in hun eigen werkgebied effectief toe te passen.

Voor sportverenigingen, scholen, bedrijven & andere grote groepen alsmede voor kleine groepen & individuele sporters is er meer te winnen in de sport dan op dit moment gebeurt en kan er meer plezier beleeft worden. Sport Approved wil een bijdrage leveren aan het vergroten van deze winsten.Deel ons via: