Trainersondersteuning

Sport Approved heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van rugbytrainers en -coaches. We komen graag ook op uw rugbyvereniging langs om onze kennis en ervaring te delen. Door middel van trainersbezoeken observeren we de trainers en coaches en geven we hen hierover feedback. We analyseren zowel de pedagogische vaardigheden van de trainer als de opbouw en inhoud van de training.

Daarnaast bieden we expertdagen aan waarbij we op uw vereniging langskomen en onze kennis komen delen met betrekking tot een specifiek thema. Dit kan bijvoorbeeld een sessie zijn over de scrum, over de één tegen één, over de verdedigende organisatie, over de tackle enzovoorts. In deze voorbeelden combineren we theorie met praktijk waar we de trainers veel verschillende praktijkoefeningen laten zien binnen het thema. Ook is het mogelijk om een expertdag te gebruiken voor het bespreken van de technische visie, de normen en waarden of de gedragsregels.

Deze vormen van trainersondersteuning zijn ideaal in combinatie met ‘verenigen met een visie’ waarin de verenigingen met onze hulp een lange-termijn beleidsplan opstelt, een doorlopende leerlijn uitzet binnen de technische visie en van daaruit de trainers door ons laat ondersteunen.         


Deel ons via: